Till startsidanTill startsidan

Riksbanken höjer inflationsprognosen

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,5 %. Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén kommenterar beskedet.

Köpet av statsobligationer fortsätter enligt beskedet i april. Direktionen var enig i sina beslut.

Riksbankens direktion beslutade också gå över till att mäta inflationen med måttet KPIF, konsumentprisindex med fast ränta. Målet för penningpolitiken är att den årliga förändringen i KPIF ska vara 2 procent, det vill säga samma nivå som tidigare gällt för KPI.