Opec-avtal i hamn - till slut

Resultat från mötet i korthet:

Produktionen ska minskas med 1,2 miljoner fat per dag till 32,5 miljoner fat per dag. Börjar gälla från 1 januari.

Ryssland ska minska sin produktion med 300 000 fat per dag.

Indonesien, som är nettoimportör av olja, är inte med och fryser produktionen.