Ekonomikanalen

Kapitalbrist hot mot klimatomställning

- så vill investerarna lösa problemet

Bolag som kombinerar hållbara lösningar med business – så kallade impact-bolag – har en nyckelroll i klimatomställningen. Men under rådande inflation och mörka konjunkturutsikter finns en osäkerhet hos både investerare och startups.

”Sektorn av impact-startups som hållbara lösningar är avgörande för världen”, konstaterar Richard Engström som är vd och grundare av The One Initiative.

Karin Edström jobbar som investerare på Almi Invest Greentech. Hon radar upp faktorer som de är extra noggranna med under rådande tider. Bland annat måste bolagen ha bevis på att tekniken fungerar och att det finns en marknad och betalningsvilja.

Men hon tillägger också: ”Har man en riktigt bra idé så finns det definitivt möjligheter att ta in pengar till ett impact-startup.”

Någon som tror att sektorn trots allt har klarat sig bättre än andra bolag på finansieringsjakt är Fabian Erici, investerare Norrsken VC:

”Budskapet är att det fortfarande finns kapital och att det är en fördel för bolag som har en hållbarhetslösning.”

Det tre investerarna delar också med sig av vad de anser vara viktigast för att locka kapital.

  • Länka alltid vinst till hållbarhetsnytta
  • Tänk globalt
  • Hitta medarbetare med rätt glöd
  • Bevisa att det finns värde
  • Håll fast vid den hållbara lösningen

Personer

Fabian Erici

Karin Edström

Richard Engström