”Kina och Göteborg har en god handelsrelation”

Personbilsexporten bidrog till att nettot i handeln med Kina vände från negativt till positivt förra året. Det berättar Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.