Kinas skulder har rusat till extrema nivåer

Kinas skuldberg, speciellt inom företagssektorn är högre än i USA före finanskrisen. Det finns enligt Bjarke Roed-Fredriksen som är  makroekonom på Handelsbanken Köpenhamn, risk för att det kan bli en ny finanskris i Kina.

Petra Bergman intervjuar Bjarke Roed-Fredriksen som är  makroekonom på Handelsbanken Köpenhamn.