Ekonomikanalen

"Vi kan lära oss av Tyskland"

Chefekonomen om Sveriges utmaningar

”Immigrationen – en utmaning för Europa.” Det är namnet på Handelsbankens senaste konjunkturprognos.

Bankens chefekonom Jan Häggström säger i denna intervju att när det gäller Sverige är arbetsmarknaden i dag inte anpassad för de stora flyktingströmmarna. Därför krävs det reformer på arbetsmarknaden. Och vi kan lära oss en del av Tyskland, som är betydligt bättre på att få nyanlända i arbete.

När det gäller världsekonomin så är centralbankerna i fokus i både USA och Europa. I Kina är det inte så illa ställt som många befarar och Brasilien och Ryssland befinner sig under stark råvarupress.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.