EFN 10 årEFN 10 år

Kurvan som pekar mot sämre tider

Många har den senaste tiden oroats över att räntekurvan i USA har inverterats. Men vad innebär det egentligen?

EFN förklarar.