Till startsidanTill startsidan

Laga, klaga och köp bedagat

skatteavdrag i nytt förslag

I en utredning om cirkulär ekonomi som överlämnats till regeringen föreslås Hyberavdrag, vilket är ett skatteavdrag för reparationer och begagnatförsäljning. Ett hinder för cirkulär ekonomi är att det är så billigt att köpa nytt, och för dyrt att reparera.