Läget förbättras för svenska företag

Svenska företags omsättning återhämtar sig efter raset i våras när pandemin slog till.

Omsättningen är nu 10 procent lägre än normalt jämfört med 20 procent lägre i mitten av maj. Detta framgår av en undersökning som Konjunkturinstitutet gjort.

Hälften av företagen anger att de inte alls har en minskad omsättning.

För restauranger och hotell ser det fortfarande bistert ut med en omsättning som är 50 procent under det normala.

Tre procent av alla företag skattar risken att de ska behöva avveckla sin verksamhet till hög. 23 procent ser en viss risk att detta blir nödvändigt.