EFN 10 årEFN 10 år

Leijonborg: Trista besked för friskolorna

Lars Leijonborg är ordförande i Friskolornas riksförbund. Han kommenterar framtiden för friskolorna efter valresultatet.