Lönegap på Stockholms arbetsmarknad

Länsstyrelsen har undersökt skillnader i inkomst mellan män och kvinnor i Stockholm, och studien visar bland annat att kvinnor överträffar männen när det kommer till studier.

Per Bark, analyschef på länsstyrelsen Stockholm säger att kvinnor lyckas bättre i utbildningssystemet under hela skoltiden, men framförallt i eftergymnasial utbildning.

Den fördel som kvinnor får genom utbildningen har däremot ingen effekt på arbetsmarknaden utan männen tjänar alltjämt högre trots en lägre utbildningsnivå.

Anna Sandberg, forskare i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet, berättar att rapporten handlar om könsskillnader i inkomst, det vill säga vad man faktiskt får in i kassan. Hon säger att könsskillnader i inkomst är generellt sett större än skillnader i månadslöner eftersom män och kvinnor arbetar olika många timmar.

Däremot kan inte arbetstiden förklara hela inkomstskillnaden, utan det är något som verkar bero på flera olika faktorer.