Lönegapet minskar

– men högavlönade män agerar stoppkloss

Kvinnor tjänar i genomsnitt 89 procent av vad män gör. Lägger vi till det faktum att kvinnor oftare jobbar deltid hamnar siffran på 60 procent. Men under de senaste 15 åren har lönegapet mellan män och kvinnor minskat med 5 procentenheter.

Bland orsakerna till dessa skillnader finns barn och typiska kvinnoyrken med låga löner. De som bryr sig minst om jämställda löner är högavlönade män.

Redaktör: Nicolina Söderqvist

 

Se även del 2: Så kan lönegapet stängas