Ekonomikanalen

Ökad oro på världens marknader

Retoriken har trappats upp mellan USA och Nordkorea, yenen har stärkts och dollarn har stigit något mot euron. Opecländerna har efter ett två dagars möte enats om att stå fast vid de överenskomna produktionsneddragningarna.

Valutastrateg Pierre Carlsson går igenom de viktigaste makrohändelserna som kan komma att påverka finansmarknaderna.