Ekonomikanalen

Riskaptiten faller på Trump-trubbel

De amerikanska räntorna fortsätter att peka nedåt och dollarn är något svagare. Stina Ollila och chefstrateg Claes Måhlén går igenom de senaste händelserna på finansmarknaderna och vad som står på makroagendan.