EFN 10 årEFN 10 år

Sverige mår bra

Ellinor Helén och chefstrateg Claes Måhlén om de senaste händelserna på finansmarknaderna och vad kan vi förvänta oss.