EFN 10 årEFN 10 år

Obamaeffekt på pundet

Ellinor Helén pratar med Pierre Carlsson, valutastrateg på Handelsbanken, om vad som händer i den makroekonomiska världen.