Till startsidanTill startsidan

Japansk momshöjning dröjer

Det har kommit svag statistik från Japan, men desto starkare siffror från USA. Valutastrateg Pierre Carlsson kommenterar vad som har hänt, och vad som är på gång på marknaderna.