Ekonomikanalen

Rekordlåg volatilitet oroar

Ellinor Beckett och Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, med allt du behöver veta om de viktigaste händelserna på de finansiella marknaderna i veckan.

•Svagare kinesisk statistik ska tas på allvar.

•Svensk inflation högre än väntat.

•USA: viktig vecka för inköpschefer.

•Ska Riksbanken ändra målvariabel, och i så fall till vilken?

•Stark rapportperiod över.

•Rekordlåg VIX ett orostecken för börsen.

•Svenska bostadspriser planar ut.