Ekonomikanalen

Bygginvesteringarna har nått toppen

Ellinor Beckett och Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, med allt du behöver veta om de viktigaste händelserna på de finansiella marknaderna i veckan.

•Jobbesvikelse i USA.

•S&P 500 och BNP.

•Svensk export en besvikelse.

•Kraftiga svenska bygginvesteringar.

•Marknadens förväntningar på ECB.