”Strategiskt går Kina och USA åt olika håll”

Handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerar. Vad kan vi förvänta oss härnäst? Mark Davids, förvaltare på JP Morgan Asset Mangement, kommenterar.

Mark Davids menar att det kommer att bli en kortsiktig lösning på konflikten. Men den lösningen kommer inte att adressera det faktum att de två länderna strategiskt är på väg åt olika håll.

Som investerare i Asien menar ändå Davids att de gäller inte lägga för mycket fokus på de kortsiktiga farhågorna om ett handelskrig utan att i stället titta på de långsiktiga trenderna.

Programledare: Gabriel Mellqvist