Till startsidanTill startsidan

Marknadsanalys i panik och eufori

Panik och eufori är parametrar som kan användas för att analysera marknaden. Enligt Citi-ekonomen Beata Manthey har vi tagit ett steg närmare slutet på cykeln. Hon varnar dessutom för att köpa in sig i tillväxtmarknader och siar kring den globala aktiemarknaden.

”Vi oroas av tariffer och handelskrig som kan lägga ytterligare press på tillväxtmerknaderna”, säger hon.

Programledare: Gabriel Mellqvist.