"Uppgörelsen ställer stora krav på trygghetssystem"

En blocköverskridande överenskommelse om det svenska pensionssystemet presenteras. Sverige står nu inför den största omgörningen av pensionssystemet sedan 1994.

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, kommenterar.