Med röntgen maximeras sågverkets vinst

En industriell skiktröntgen är det senaste tillskottet till Sävar Såg utanför Umeå.

”Det är samma sak som man har på sjukhusen men med en hastighet som skulle klara av 70–80 patienter i minuten”, säger Johan Oja, teknisk chef på Norra Skogsägarna, som driver sågverket i Sävar via bolaget Norra Timber.

”Vi kan se hur stocken ser ut inuti innan vi sågar i tur den och på så sätt bestämma vad vi ska producera av varje enskild stock och få maximalt värdeutbyte”, fortsätter Johan Oja.

Med processen ska värdet kunna höjas med 5–10 procent.