Militärflyg hjälper flygplatsen i coronatider

Det är tuffa tider för de svenska flygplatserna när pandemin minskat antal flygningar drastiskt. För att fortfarande hålla verksamheten igång har flygplatsen Fyrstad i Trollhättan fått hjälp av militären berättar vd Anna Råhnängen.

”Innan pandemin var det flygbolaget BRA som flög här. Men i februari månad så började man ju trappa ner eftersom antalet passagerare sjönk så snabbt och så dramatiskt och nu har vi inget flygbolag som flyger här”, uppger hon.

Anna Råhnängen berättar att flygplatsen redan använt sig av stöd som finns att tillgå men att det behövs mer riktade krispaket för att det viktiga samhällsflyget fortfarande ska finnas kvar.

”Vi har ingen ekonomi för att hålla en beredskap. Så en beredskapsersättning för alla statliga och icke-statliga flygplatser i Sverige vore verkligen önskvärt.”

Dessutom berättar Anna Råhnängen vad hon tror kommer hända efter krisen och hur mycket som behövs för att klara alla samhällsviktiga flygplatser genom krisen.

Redaktör: Anders Frick

Ämnen