Miljarder att spara på digital äldreomsorg

Digitaliseringen av äldrevården har kommit långt och i Landskrona öppnade nyligen en visningslägenhet med tekniska lösningar anpassade för äldre. Tekniken beräknas kunna sänka vård- och omsorgskostnaderna med 180 miljarder kronor per år från 2025.

E-hälsobolaget Medicpen bidrar med en digital tablettdispenser som ska avlasta omsorgspersonal och frigöra tid till mer personlig omvårdnad och interaktion.

”En stor del av omsorgspersonalens tid går till medicinhantering och att hjälpa patienterna att ta sin medicin”, säger Fredrik Westman, som är vd på Medicpen.

Reporter: Jonas Harrysson