Till startsidanTill startsidan

Miljardmarknad lockar svenska hästföretagare

Hästnäringen omsätter runt 72 miljarder kronor i Sverige och 1 200 miljarder kronor inom EU. Den tekniska utvecklingen öppnar samtidigt upp för nya affärsidéer kopplade till näringen.

Horsetech of Sweden är en samarbetsorganisation för svenska företag som vill nå ut. Ett av dessa är Videquus som arbetar med en intelligent kameraövervakning av hästar.

EFN har träffat medgrundaren Marianne Lilja Wittbom och vd:n Linus Jernbom.