Minusräntan i realiteten

Riksbanken valde som väntat att låta reporäntan ligga kvar på -0,5 procent.

Vad säger detta om konjunkturen och vad har Riksbanken för krut kvar när lågkonjunkturen kommer?

Vad betyder reporäntans låga nivå det för privatpersoner och företag?

Jimmy Lindström, kapitalförvaltare på Handelsbanken i Umeå och Tomas Sjögren, professor i nationalekonomi, diskuterar Riksbankens räntepolitik i EFN:s studio i Umeå.

Programledare: Elina Tyskling.