Till startsidanTill startsidan

Norra staden dubblerar Strängnäs folkmängd

Många av byggnaderna i Strängnäs stadskärna uppfördes redan på 1600-talet. Nu planeras en utbyggnad av staden som väntas fördubbla folkmängden på ett par decennier.

”Hela Norra staden är tidigare militärt område. Kommunen fick möjlighet att förvärva den här marken i början av 2000-talet och då togs beslutet att göra ett detaljplaneprogram”, säger Magnus Stuart, ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kilenkrysset med Stefan Persson i spetsen har förvärvat mark och en marina i det aktuella området. Han har samarbetat med bland annat kommunen för att ta fram projektplaner för den del som kallas Eldsundsviken.

”Själva investeringen är värd 100 miljoner. Sedan tillkommer detaljplanekostnader och övriga investeringar med ytterligare 100-150 miljoner”, säger samordnaren och affärsutvecklaren Peter Kavén på Kilenkrysset.

Redaktör: Anders Frick