Northvolts batterifabrik en guldgruva för lokalt näringsliv

Northvolts batterifabrik i Skellefteå växer så det knakar. I dagsläget har de omkring tjugo anställda på plats men väntas komma upp till 3 000 medarbetare till 2025. Det erbjuder en stor möjlighet för fler bolag att etablera sig på orten och ett uppsving för det lokala näringslivet.

Bengt Ivansson, näringslivschef Skellefteå kommun, tror att det kommer att ha en stor inverkan på Skellefteå som stad. Redan nu ser han ett ökat intresse bland bolag.

”Vi får åtminstone tre förfrågningar i veckan nu om företag som vill flytta till Skellefteå”, säger han.

Katarina Borstedt, kompetensförsörjningsansvarig Northvolt, uppger att det inte kommer att vara hållbart eller genomförbart för Northvolt att bara rekrytera lokalt.

”Vi måste få Skellefteå att växa och locka hit de personer som vill vara med och bygga kanske Europas mest spännande industriföretag de kommande åren”, säger hon.

Det anser också Bo Normark, batteriexpert Inno Energy. Han tror att etableringen på orten kommer att attrahera fler branscher till staden som exempelvis it.

Christoffer Svanberg, kommunikationsansvarig Node Pole, uppger att den nya värdekedjan av material kommer locka industrier till mer än bara Skellefteå.

”Jag tror vi kommer att se inom de närmaste åren ett stort antal nyetableringar i norra Sverige”, uppger han.

Redaktör: Anders Frick.