EFN 10 årEFN 10 år

Nu byggs Nordens högsta skyskrapa

Efter många överklaganden har bygget av Nordens högsta skyskrapa, Karlatornet, nu fått klartecken.

Tornet blir 245 meter högt och är en del av satsningen Karlastaden.