Ekonomikanalen

Nu kan granbarkborrar jagas från rymden

Med hjälp av ny AI-teknik kan satelliter visa var granbarkborren etablerat sig. Det görs genom att mäta förändringen av klorofyllhalten i skogen.

”Med datasimuleringar kan man se hur utvecklingen och bedöma om det finns risk för granbarkborre i området”, säger Peter Birch-Jensen, affärsspecialist inom lantbruk för Länsförsäkringar.

Årets angrepp av ohyran befaras kosta flera miljarder och regeringen har tillfört extra medel till bekämpningen. Om en andra generation granbarkborrar etablerar sig kan kostnaderna bli ännu högre.

”Det värsta scenariot är om det blir två fulla generationer. Då kan förlusterna bli uppåt sex miljarder”, säger Anna Marntell, skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Redaktörer: Anders Frick och Jonas Harrysson

Relaterade ämnen