EFN 10 årEFN 10 år

Nya regler kan göra din familj arvlös

Allt fler svenskar flyttar utomlands på ålderns höst. Men från och med den 17 augusti kommer en flytt att få betydelse för kommande arv.
Då börjar nämligen nya EU-regler att gälla som ändrar arvsrätten för svenskar som bor utomlands. Regler som innebär att du kan råka göra din familj arvlös av misstag. Men det finns en lösning på problemet.