Så kan bostadskrisen lösas

Temat i Nyhetsrummet idag är bostadsmarknaden. Har vi en bostadskris eller är det en fastighetsbubbla?

Gäster: Dag Klerfelt, fastighetsexpert, och Per Lindvall, analytiker EFN.

Programledare: Peter Andersson