Regeringsmakt problem för AP-fonderna

Dagens tema i Nyhetsrummet är AP-fondernas framtida roll. Behoven av investeringar i Sverige är stort. Det behövs bostäder men också ny infrastruktur. Var ska pengarna komma ifrån? Det finns röster som menar att miljarderna i det svenska pensionssystemet skulle kunna användas här.

Gäster: Sophie Nachemson-Ekvall, doktor i företagsekonomi Handelshögskolan, och Per Lindvall, EFN.

Programledare: Pontus Herin.