Till startsidanTill startsidan

“Vi bör satsa väldigt mycket krut på det här avtalet”

Dagens tema i Nyhetsrummet är förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet.

Gäster: Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms Handelskammare, och Susanne Lindberg Elmgren, utredare LO.

Programledare: Peter Andersson.