Till startsidanTill startsidan

Nytt system för EU:s utsläppsrätter

I det tidigare systemet var priset för utsläppsrätter både lågt och fluktuerande, men i november 2017 reformerades handeln och priset steg kraftigt. Under nästa handelsperiod som börjar 2021 ska det totala antalet utsläppsrätter minska med 2,2 procent per år.

Fredrik Hannerz, chef utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket menar att det förbättrats avsevärt med den stora reformen och att priserna gått upp från fem till tjugo euro per ton.

Svante Mandell, forskningschef för miljöekonomi på Konjunkturinstitutet säger att det som hände under lång tid var att det tillfördes mer utsläppsrätter i systemet än vad industrin använde så det fanns ett stort överskott, något som kommer ändras med reformen.

Nu ska det stramas åt ytterligare och målet är att höja priserna på utsläppen. Helen Axelsson som är Energi och miljödirektör på Jernkontoret påpekar att systemet kommer att innebära ökade kostnader för företagen där man idag inte har teknik för att minska utsläppen. Hon menar att de pengarna istället kunde gått åt till att utveckla ny teknik, implementering och investeringar.