”OS skulle vara en riktig kick för Stockholm”

Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg ser en avstannande konjunktur framför sig under 2019.

Bostadspriserna, bostadsbyggandet och Brexit är faktorer som kommer vara viktiga för Stockholms utveckling under året menar Österberg.

På den positiva sidan hoppas landshövdingen på att en OS-ansökan kommer att lämnas in och att det därefter kommer ett positivt besked i juli.