EFN 10 årEFN 10 år

Överdriven kursreaktion i "knepiga" MQ

Blandad utveckling för börsens klädbolag. Men en aktie är det självklart att äga.