Ekonomikanalen

Silberstein: Kan Arbetsförmedlingen fixa jobben?

Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg är kallad till riksdagens arbetsmarknadsutskott. Där ska han framförallt stå till svars för varför Arbetsförmedlingen har så svårt att lotsa utrikes födda till jobb, samtidigt som många företag ropar efter arbetskraft.

Vad är egentligen problemet? Margit Silberstein kommenterar.

Det många efterfrågar är lägre ingångslöner, men det är en kontroversiell politisk fråga:

”Det är en väldigt laddad fråga att lagstifta om lägre ingångslöner”, säger Margit Silberstein.