EFN 10 årEFN 10 år

Privatrådgivaren: "Ju mer veckopeng barnen får - desto bättre"

Har vi blivit sämre på att lära barn handskas med pengar? Kanske kan historien lära oss ett och annat om att lära barn handskas med pengar.