Ekonomikanalen

Professor: Svårt att starta en pausad ekonomi

Vi har en politik som stänger ned stora delar av samhället världen över. Detta får givetvis stora ekonomiska konsekvenser.

När både utbudssidan och efterfrågesidan i ekonomin påverkas samtidigt blir konsekvenserna allvarliga menar Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi på Institutet för näringslivsforskning.

”Vi får en kontraktion, en krympning av ekonomin, och det går väldigt fort”, säger Daniel Waldenström.

När det gäller utvecklingen på kort sikt med varsel och så vidare är Waldenström pessimistisk:

”Tyvärr finns det egentligen ingen bortre gräns för hur illa det här kan gå”.

Det finns en tro om att det går bra att pausa ekonomin och sedan bara starta igång den igen. Daniel Waldenström menar att det kan vara så i vissa fall, men långt ifrån i alla:

”Det finns en risk att vi har förstört kapitalstrukturer, att värdekedjor vittrar sönder”.

Undersökningar visar att ett tremånaders stopp i tysk ekonomi skulle innebära ett BNP-tapp på runt 20 procent. Detta är lika mycket som svensk BNP sjönk under hela 30-talskrisen.

När det gäller åtgärdspaket så menar Waldenström att det gjorts en del bra saker i Sverige men att det behövs ännu mer och ännu precisare stöd.

På längre sikt kommer bland annat förmögenheter, inkomstklyftor och pensioner att påverkas om processen blir utdragen.

Redaktör: Nicolina Söderqvist

Personer

Daniel Waldenström