Ränteläget världen över - de tyngsta centralbankerna

Den amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till intervallet 1,75 – 2,00 %. Men hur ser ränteläget ut hos världens tyngsta centralbanker?

EFN presenterar hela listan. Från USA till Indonesien. Från -0,75 % till +16,50 %.