Till startsidanTill startsidan

Riksbanken blir grönare efter EFN:s avslöjande

Efter EFN:s avslöjande har Sveriges riksbank sålt av stora delar av sina mest klimatfientliga investeringar.

Riksbanken har gått ut och berättat att de avyttrar investeringar i ett antal delstater och provinser i Australien och Kanada. Bakom beslutet ligger det faktum att dessa regioner lämnar ett högt klimatavtryck.

Riksbanken ska från och med nu ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar i valutareserven. Detta har centralbanken inte gjort tidigare, vilket EFN uppmärksammade redan i april 2018.

”Vi har tittat på frågan under en längre tid även om det är först nu i år som vi konkret gjort någonting”, säger Heidi Elmér, chef för avdelningen för marknader på Riksbanken.

Emma Sjöström, forskare inom hållbar finans på Handelshögskolan i Stockholm, Staffan Hansén, vd för SPP och Magnus Billing, vd för Alecta tycker alla att det är mycket viktigt att Riksbanken föregår med gott exempel när det gäller att investera klimatsmart.

Reporter: Petra Bergman