Riksdagen bekräftar höjd pensionsålder

Riksdagen har nu röstat igenom förslag om bland annat höjd pensionsålder och riktålder för pension. Höjningarna kommer att ske i flera steg och börjar redan 2023.