Så påverkas du av de dolda skatterna

De flesta har mer skulder än det ser ut som. Uppskov är en av de vanliga dolda skatteskulderna.

Hur vanligt är det med dolda skatteskulder? Har man koll på att uppskovet ska betalas in?

Tina Halldén intervjuar Annika Creutzer om dolda skatter.