Så lyckas du inom retail

- tunga entreprenörstips

Torsten Jansson, vd på New Wave och Kristina Lindhe, vd på Lexington är två av Sveriges tyngsta entreprenörer inom retail. EFN:s Charlotte Stjerngren intervjuar dem om hur man lyckas.

Torsten Jansson pekar på att det ligger både hårt arbete och tur bakom framgången. Kristina Lindhe framhåller vikten av struktur, målmedvetenhet och ett klart koncept.

När det gäller deras egna företag är både Jansson och Lindhe, trots det osäkra ekonomiska läget, klart positiva.