Så påverkas din ekonomi av kriget i Ukraina

I skuggan av det mänskliga lidandet i Ukraina är den påverkan som kriget får på privatpersoners ekonomi i Sverige försumbara. Men icke desto mindre blir det konsekvenser.

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm, berättar om fem områden som påverkas

  • Energipriser
  • Matpriser
  • Inflation
  • Räntor
  • Svenska kronan