Granattacker skapar nödsituation

Lagernivåerna av sågad gran har aldrig varit så höga som nu. Det beror på att stora arealer av svensk granskog är angripna av granbarkborren, vilket gör att träden snabbt måste avverkas. Det gör i sin tur att utbudet av grantimmer har ökat väldigt kraftigt den senaste tiden.

I goda tider har köpare av träprodukter ofta stora lager men nu har i stället säljarna fått överfullt i sina lager.

”Detta är lite grand av en nödsituation, i ett läge där konjunkturen har börjat vända åt fel håll. Det gör att situationen börjar att bli prekär för många producenter”, säger Erik Eliasson, marknadschef på skogsbolaget Norra Timber i Umeå.

Granlagren har ökat med 500 000 kubikmeter på mindre än ett år i Sverige, men situationen i Finland är ännu värre – där är lagerökningen ungefär 800 000 kubikmeter. Det har fått till följd att hamnen i Holmsund, strax söder om Umeå, används som lageryta, vilket är nytt för i år.

”Med den här lagersituationen är det alldeles uppenbart att det börjar bli jobbigt för sågverken. Det blir både ett fysiskt problem och ett problem med kapitalbindning för många”, säger Erik Eliasson.

Samtidigt byggs det allt mindre i Sverige. Enligt Erik Eliasson köper en genomsnittskund 15–20 procent mindre än vad de gjorde för ett år sedan.

”Vi måste leta oss längre bort med våra produkter, särskilt som vi är ett expansivt företag. Vi ökar produktionen rejält, fast vi går mot sämre tider. Vi gasar i motvind, säger Erik Eliasson.

I intervjun med EFN kommenterar han även den minskande exporten till Asien, den långsiktigt stigande trenden för export av furu till Nordafrika och oron inför Brexit.