Ekonomikanalen

Sänkta tillväxtmål ska ge fler kinesiska jobb

Under den kinesiska folkkongressen presenterades landets ekonomiska plan för 2019. Bland annat sänks skatterna med 3 000 miljarder kronor och flera krav på utländska investeringar tas bort. BNP-tillväxten väntas hamna på 6-6,5 procent och konsumentprisindex väntas öka med 3 procent.

Relaterade ämnen