EFN 10 årEFN 10 år

Sista gången vi ställer fram klockan?

EU har röstat ja till en resolution om att utreda sommartiden.

Sommartiden som infördes i Sverige 1980 och i alla dåvarande EU-länder 1996 har blivit alltmer ifrågasatt då undersökningar visat att det är skadligt för folkhälsan.